वफा तुमसे न होगी

एक तुम हो कि वफा तुमसे न होगी, न हुई,
एक हम कि तकाजा न किया है, न करेंगे।

Ek Tum Ho Ke Wafa Tumse Na Hogi, Na Huyi,
Ek Hum ke Takaja Na Kiya Hai, Na Karenge.

-Advertisement-
-Advertisement-